MVV Forever

Privacy verklaring

PRIVACY-VERKLARING VERENIGING MVV Maastricht

Laatst bijgewerkt: 9augustus 2023

Voor een Vereniging is het hebben en onderhouden van een ledenbestand onontbeerlijk. Daarmee is een goede privacy-bescherming van de daarin opgeslagen persoongegevens relevant.Wij informeren je graag over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Vereniging MVV Maastricht staat voor een vertrouwelijke, integere en professionele manier van verwerking van je persoonsgegevens en daarom zorgen wij ervoor dat de verwerking van je persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze zal plaatsvinden. 

WAAROM VERWERKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

Vereniging MVV Maastricht verwerkt je gegevens nadat je deze zelf aan ons hebt verstrekt en/of doordat je gebruik maakt van onze diensten. Er zijn verschillende doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken. In het kader van onze dienstverlening verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens met het oog op de hiernavolgende doelen.

• De Vereniging wilje te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden.
• Wanneer jehebt aangegeven de Nieuwsbrief en andere informatie (bijvoorbeeld verkiezingen, relevant nieuws en acties) per email te willen ontvangen.
• Wanneer je contact hebt met de Vereniging MVV Maastricht. Dit contact kan telefonisch zijn maar ook indien je ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan onze enquêtes, prijsvragen, onderzoeken, ons via social media benadert of aanwezig bent bij één van onze activiteiten. 
• Wanneer de Vereniging MVV Maastricht leden, donateurs en/of bezoekers van onze site op de hoogte wil houden van onze nieuwe producten of diensten alsmede wanneer de Vereniging leden wil raadplegen.

SOCIAL MEDIA

De Vereniging MVV Maastricht gaat via het web en social media kanalen in dialoog met leden, gebruikers van apps en bezoekers van de website. Wij volgen actief het internet en social media. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij persoonsgegevens zullen vastleggen. Deze zullen in overeenstemming met ons privacy beleid worden verwerkt. Vereniging MVV Maastricht is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan onze social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.

BEWAARTERMIJN

De Vereniging MVV Maastricht zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen waarvoor deze gegevens zijn verzameld te realiseren. Wij hanteren de wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichting om de gegevens te bewaren of te verwijderen. Voorbeelden zijn onder meer bij wet verplichte bewaringstermijnen in het desbetreffende rechtsgebied, bevelen van overheidsinstanties om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek of gegevens die moeten worden bewaard in verband met een rechtszaak. Daar staat tegenover dat wij onwettige inhoud die wij wettelijk verplicht zijn om te verwijderen, ook daadwerkelijk zullen verwijderen.

BEVEILIGING

De Vereniging MVV Maastricht neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je desondanks vermoedt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met onsDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DELEN MET ANDEREN

De Vereniging MVV Maastricht verstrekt geen persoonsgegevens aan derden behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst.. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

COOKIES

De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die automatisch worden bewaard op de harde schijf van je computer. De in deze bestandjes opgeslagen informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Dit biedt de mogelijkheid om de toegang tot de website te vergemakkelijken. Je kunt je browser zodanig instellen dat je wordt gewaarschuwd telkens als cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan wordt verhinderd.

De Vereniging MVV Maastricht maakt geen gebruik van zogenaamde tracking cookies. Dit zijn cookies die worden geplaatst om gerichte advertenties naar bezoekers van een website te sturen. Voor het plaatsen van deze cookies is toestemming nodig van de bezoeker.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaatverenigingmDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.m Je kunt je altijd uitschrijven voor nieuwsbrieven e.d.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY-VERKLARING

Dezeprivacy-verklaring wordt gepubliceerd op onze website. Wij werken deze privacyverklaring zo nodig bij, onder andere om grotere transparantie te bieden of in reactie op:

• feedback van medewerkers, vrijwilligers, wet- en regelgevers of andere belanghebbenden.
• wijzigingen in onze producten en/of diensten.
• wijzigingen in onze gegevensverwerkingsactiviteiten of -beleid.

Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, wordt de datum hiervan boven aan de verklaring vermeld bij "Laatst bijgewerkt". Wij moedigen je aan om periodiek deze privacyverklaring door te nemen om te weten te komen hoe de Vereniging MVV Maastricht je informatie beschermt.

VRAGEN OF KLACHTEN

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid dan kan je deze richten aan secretariaatverenigingmDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wanneer je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan helpen wij je graag verder. Mochten wij er desondanks niet samen uitkomen dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt contact met hen opnemen via telefoonnummer 088- 1805250.

wordtlid

Klik hier om je direct aan te melden en mee te denken over de toekomst van MVV.